Om oss

NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturforvaltning og opplæring.
Vi leverer tjenester over hele landet innenfor spekteret utredning, film, video og kursledelse.
Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet.
NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte.

 • Gaute Larsson

  Gaute er yngstemann på laget og bistår oss med verdifull informasjon på digitale løsninger, film- og videoredigering og drift av www.nacl.no. Jakta har stått sentralt siden han lå i vugga, og han har allerede skaffet seg bred erfaring innen ulike jaktformer.

 • Geir Østensen

  Jeger nærmest fra barnsben av og mangeårig instruktør.
  Holder en knapp på småviltjakt med hund. Rype og skogsfugl toppet med harejakt er favorittene.

 • Tore Larsson

  Daglig leder

  Tore Larsson har arbeidet 20 år i Norges Jeger- og Fiskerforbund, i perioden 2008 til våren 2013 med ansvar for jegerprøven. Han var redaktør for NJFFs egen lærebok “Jegerprøven med NJFF” og har vært aktiv i arbeidet med utvikling av jegerprøvekurset over lang tid. Tore er leder i NaCL AS og ivrig jeger etter mange arter.

 • Kjell Olav Revhaug

  Kjell Olav Revhaug har utdannet et utall jegerprøveinstruktører på Østlandet.
  Han er ihuga jeger og har flere hunder på stallen. I tillegg til en dyptgående jaktinteresse har Kjell Olav spisskompetanse på våpen og ammunisjon

Stilling ledig

Vårt ansvar for å utvikle et godt faglig tilbud om instruktøropplæring landet over, samt drift og utvikling av jegerprøvekursets innhold og materiell medfører at NaCL AS i perioder trenger flere medarbeidere. Vi søker alltid å knytte til oss kompetente veiledere og kursledere, og er opptatt av å få gode faglige innspill i arbeidet med utvikling av materiell.
Ta kontakt med oss dersom du er interessert!


Ta kontakt