NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Driftsforstyrrelser

    Vi opplevde noen driftsforstyrrelser på e-læringen når kurset ble oppdatert med siste endringer i viltlov, våpenlov og våpenforskrift. Dette er nå rettet opp og e-læringen fungerer som den skal.

    30