NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Skyteprøve 2021

    For jaktåret 2020/2021 vil skyteprøve for storviltjegere kun bestå av siste del, altså fem skudd mot villreinfigur. Vi oppfordrer allikevel til å gjennomføre skytetrening der det kan gjøres smittevernmessig forsvarlig.

    28