Aktuelt

  • Endring i utøvelsesforskriften

    Første april 2024 trer ny forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i kraft. Bestemmelser tilknyttet fellefangst er blitt oppdatert.

    132