NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Utlån og oppbevaring av våpen

    Lenker til søknad om å låne våpen og skjema for å oppbevare våpen på et annet sted enn bopel ligger ute under “Samling 2” på deltaker- og instruktørsidene.

    48