NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Koronasituasjonen

    Koronasituasjonen er fremdeles over oss, og det svinger med hensyn til lokale bestemmelser. Vi ser utfordringene dette gir for lokale arrangører. Miljødirektoratet ber instruktørene rådføre seg med lokale helsemyndigheter der det er usikkerhet om jegerprøvekurs lar seg gjennomføre innenfor smittevernhensyn og bestemmelsene om gjennomføring av jegerprøven.

    14