NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Forskriftsendringer fra 1. april 2020

    Miljødirektoratet har endret noen forskrifter, gjeldende fra 1. april 2020. Endringene omhandler bruk av kunstig lys under åtejakt og under ettersøk på villsvin. Det er utarbeidet en ny viltforskrift, og gjort endringer som omhandler skyteprøvekommentarer og skyteprøveinstruksen i forbindelse digitalisering av dokumentasjon for denne. Endringer innarbeides i undervisningsmateriell.

    0
    20