Aktuelt

  • Endring i regelverk

    15. februar 2023 trer nytt lovverk angående blyhagl i kraft. Dette vil si at det nå er forbudt å bære med seg, eller skyte med, blyhagl i og nærmere enn 100 meter fra våtmark.

    124