Kursoversikt

Her finner du oversikt over planlagte kurs og mulighet til å melde deg på.

 

Kursoversikten viser planlagte kurs fremover. Erfaringsmessig vil det komme forespørsler om utdanningstilbud flere steder. Oppsatt kursplan kan bli utvidet dersom det er behov eller interesse andre steder enn hva som er satt opp i tilbudet. Miljødirektoratet har fastsatt minste antall deltakere til fem og fastsatt maksimumspris for kurset. NaCL vil bidra aktivt i dialog med instruktørkandidater for å legge til rette for et kvalitativt godt utdanningstilbud til en lavest mulig pris for deg som instruktør.

Kostnader for opphold vil variere mellom de forskjellige kurstilbudene.
Du finner nyttige opplysninger om hvert enkelt kurs ved å trykke på “Kurs ID” eller stedsnavn for ønsket kurs.

Når du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for sammen å legge opp veien frem mot autorisasjon som instruktør. 

Les Miljødirektoratets personvernerklæring her 

Kurs ID Sted Dato Påmeldingsfrist
201903 Vestfold 1.-3. mars 2019 1. januar 2019
201904 Oppland 8.-10. mars 2019 8. januar 2019
201906 Sogn og Fjordane 5.-7. april 2019 5. februar 2019
201907 Akershus 8.-10. november 2019 8. september 2019
201908 Nordland 22.-24. november 2019 22. september 2019
202001 Hordaland 24.-26. januar 2020 24. november 2019
202002 Akershus 31. januar – 2. februar 2020 31. november 2019
202003 Telemark 14.-16. februar 2020 14. desember 2019
202007 Troms 24.-26. april 2020 24. februar 2020
202008 Akershus 22.-24. november 2020 22. september 2020

Meld deg på her:

Påmelding