Instruktørutdanning

På oppdrag fra Miljødirektoratet som ansvarlig for jegerprøven i Norge utdanner og oppdaterer NaCL AS jegerprøveinstruktører.
Jegerprøven er et obligatorisk 30 timers kurs med en avsluttende eksamen alle som vil jakte i Norge må gjennomføre.
Dette kurset leveres lokalt over hele landet. Lokale arrangører, for det meste jeger- og fiskerforeninger tilsluttet studieforbund, gjennomfører
kurset med autoriserte instruktører. NaCL AS utdanner og oppdaterer de lokale instruktørene.
Kommunene har ansvar for gjennomføring av eksamen på de lokale jegerprøvekursene.

 

Hvordan bli instruktør?

Ca. 950 personer har autorisasjon som jegerprøveinstruktør i Norge. Disse har gjennomgått en opplæring som favner om det faglige innholdet i jegeropplæringen, pedagogikk og formidlingskunnskap samt om de retningslinjene myndighetene har satt for virksomheten. Instruktørutdanning er åpent for alle, men det stilles noen krav til den som vil starte på utdanningen. Disse kravene er basert på en viss ferdighet med våpen og erfaring på jakt. Kravene er fastsatt av Miljødirektoratet. Detaljer om kravene finner du her. Nye instruktører må signere på en egenerklæring senest ved oppstart av del 3 av utdanningen.


Hvordan komme i gang med utdanningen?

Dersom du allerede fyller vilkårene i del I, dvs innehar jakterfaring og har skyteferdigheter i tråd med kravene kan du når det passer for deg begynne på det nettbaserte kurset. Dette kurset er beregnet til ca 18 timers arbeid og inneholder flere deleksamener og tre innsendingsoppgaver. Du kan selvsagt arbeide med å fylle vilkårene i del I mens du arbeider med nettkurset. Når du er ferdig med nettkurset er det faglige grunnlaget lagt på plass. Vær oppmerksom på at vi må regne 10 virkedagers behandlingstid på innsendingsoppgavene. Jevnlig arbeid med nettkurset anbefales derfor sterkt! Siste ledd i utdanningen er et kurs der selve instruktørarbeidet med pedagogikk og rammer for virksomheten er sentralt. Dette kurset arrangerer NaCL flere ganger hvert år på ulike steder i landet. Planlagte kurs og mulighet for påmelding finner du her. Det kurstilbudet som tilbys i oversikten er minimumstilbudet. Savner du kurs i ditt nærområde, og du vet flere som skal ta utdanningen, ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan få til innenfor de kravene som er satt i oppdraget fra Miljødirektoratet. Vårt mål er å tilby kurs der det er behov og interesse for det.

Nettkurset, instruktørutdanningen del 2 i studieplanen, krever at du betaler en deltakeravgift. Det er egen deltakeravgift på del 3, fastsatt av Miljødirektoratet til 2 600 kroner. Det eneste som tilkommer ut over kursavgiften er reise og opphold som varierer med hvilket kurstilbud du velger å benytte. I oversikten over kurstilbud tipser vi om overnattingsmulighet. Ta kontakt med oss hvis du ønsker flere alternativer. Du velger selv fritt hvilket kurs som passer for deg å melde deg på. Husk at del 3 må gjennomføres innen ett år etter påmelding til nettkurset.