Krav til software

Følgende krav stilles til nettleser:
– Nettleseren må støtte HTML 4.0 i følge standard fra W3C
– JavaScript må være aktivert
– For å logge kursframdrift må Flash Player 8.0 (eller nyere) være installert
– Nettleseren må ha støtte for XmlHTTPRequest-objektet (dette er standard fra og med Internet Explorer 5 for Windows)

Den visuelle utforming vil kvalitetssikres med den nyeste versjonen av nettleseren Microsoft Internet Explorer med Windows operativsystem. Kontroll vil også bli utført med nyere versjon av Firefox og Opera med Windows operativsystem. Eldre nettlesere på andre operativsystem vil også funksjonelt støttes, så lenge kravene over støttes av nettleseren, men den visuelle utforming vil kunne oppleves forskjellig.