Kan jegerprøvekurset arrangeres på en helg eller som annet intensivkurs?

Det finnes tre godkjente alternativer for gjennomføring av jegerprøvekurs.
Alternativ 1, over to langhelger:
Fredag (Samling 1), lørdag (samling 2+3), søndag (samling 4), fredag (samling 5), lørdag (samling 6+7), lørdag (samling 8+9)

Alternativ 2, over fem hele sammenhengende dager, forutsatt gjennomført i tidsrommet 08:00-18:00:
Dag 1 (samling 1+5), dag 2 (samling 2+3), dag 3 (samling 4), dag 4 (samling 6+7), dag 5 (samling 8+9)

Alternativ 3, over ni dager:
Dag 1 (samling 1), dag 2 (samling 2), dag 3 (samling 3), dag 4 (samling 4), dag 5 (samling 5), dag 6 (samling 6), dag 7 (samling 7), dag 8 (samling 8), dag 9 (samling 9)