Jeg har ikke jaktet på mange år. Hvordan kan jeg få betalt jegeravgiften?