Hvilke kvalifikasjoner må jeg fylle for å bli instruktør?

Miljødirektoratet fastsetter kravene til instruktørutdanning. NaCL vil kontakte deg når du melder deg på det nettbaserte kurset for instruktørutdanning. Dersom du mangler dokumentasjon på skyteferdigheter og -erfaring vil vi finne et kurs til deg der du kan fylle disse kravene. Vi vil også bistå deg med informasjon om hvordan du kan dokumentere jakterfaring.