Hvem er arrangører?

Studieforbund som har avtale med Miljødirektoratet kan arrangere jegerprøvekurs. Den største arrangøren er Studieforbundet natur & miljø. Disse kursene skjer normalt i regi av en jeger- og fiskerforening. I tillegg tilbys jegerprøvekurs av AOF, Folkeuniversitet, Samisk studieforbund og Studieforbundet Næring og Samfunn. Skoler kan arrangere kurs for elever. Forsvaret kan arrangere for vernepliktige, befal og ansatte i Forsvaret.