All undervisning skal være gratis i skolen. Hvordan organiseres kursdeltakernes betaling av eksamensavgift når jegerprøvekurset holdes i skolens regi?

Det er selve jegerprøvekurset som er en del av valgfaget, mens eksamen er frittstående og gjennomføres i regi av kommunen. Jegerprøvekurset som en del av valgfaget skal være gratis, men eksamensavgiften kan betales av hver enkelt elev. Dette forutsetter at det ikke skal være noe krav til at eksamen må bestås for å få bestått på valgfaget. Det kan heller ikke legges opp til at eksamen er en del av undervisningen, i form av at man bruker tid på eksamen fra timer som skulle vært brukt til undervisning.

 

Dersom noen skoler/kommuner ønsker å dekke eksamensavgiften for sine kursdeltakere og legge det inn som en del av undervisningen er det ingenting i veien for det, men det er et krav at alle kandidater må registrere seg selv og betaling må gjennomføres via Miljødirektorates elektroniske betalingsløsning. Hver elev må da enten:

  1. Registrere seg, betale med kort og få beløpet refundert fra skolen.
  2. Registrere seg og generere en giro med KID som leveres inn til skolen for betaling. Betaling med KID er koblet mot kandidatnummeret.