NaCL AS er et konsulentselskap innenfor naturfaglig rådgivning, utredning samt kursutvikling og -gjennomføring. Vi leverer tjenester over hele landet. Fra og med 2015 utgjør utdanning av jegerprøveinstruktører på vegne av Miljødirektoratet et viktig oppdrag for selskapet. NaCL AS har knyttet til seg dyktige fagpersoner innenfor en rekke områder for å løse sine oppdrag på en god måte

Aktuelt

  • Nytt brukergrensesnitt på jegerprøveeksamen.no

    Jegerprøveeksamen.no er nå lansert med nytt grafisk inntrykk. Funksjonene er i all hovedsak som tidligere, men det er lagd nytt og mer oversiktlig utseende. For deltakere på jegerprøvekurs er det viktig å merke seg at eksempelprøven er endret. Den består kun av noen få spørsmål som viser hvilke spørsmålstyper som kan være aktuelle til eksamen.    

    0
    26