Nyhetsarkiv

Her ligger alle nyheter arkivert.

 

  • Endring i utøvelsesforskriften

    Første april 2024 trer ny forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i kraft. Bestemmelser tilknyttet fellefangst er blitt oppdatert.

    126
  • Koronasituasjonen og oppdateringskurs

    Koronasituasjonen gir fortsatt usikkerhet om kursgjennomføring. For oppdateringskurs planlagt i januar 2022 vil vi avvente Regjeringens vurdering uken før jul. Slik det ser ut i dag vil kurs kunne gjennomføres. Om det oppstår endringer sendes dette direkte til påmeldte.

    64