Nyhetsarkiv

Her ligger alle nyheter arkivert.

 

  • Endring i regelverk

    15. februar 2023 trer nytt lovverk angående blyhagl i kraft. Dette vil si at det nå er forbudt å bære med seg, eller skyte med, blyhagl i og nærmere enn 100 meter fra våtmark.

    106
  • Koronasituasjonen og oppdateringskurs

    Koronasituasjonen gir fortsatt usikkerhet om kursgjennomføring. For oppdateringskurs planlagt i januar 2022 vil vi avvente Regjeringens vurdering uken før jul. Slik det ser ut i dag vil kurs kunne gjennomføres. Om det oppstår endringer sendes dette direkte til påmeldte.

    64