Skyteprøve 2021

For jaktåret 2020/2021 vil skyteprøve for storviltjegere kun bestå av siste del, altså fem skudd mot villreinfigur. Vi oppfordrer allikevel til å gjennomføre skytetrening der det kan gjøres smittevernmessig forsvarlig.