Koronasituasjonen og oppdateringskurs

Koronasituasjonen gir fortsatt usikkerhet om kursgjennomføring. For oppdateringskurs planlagt i januar 2022 vil vi avvente Regjeringens vurdering uken før jul. Slik det ser ut i dag vil kurs kunne gjennomføres. Om det oppstår endringer sendes dette direkte til påmeldte.