Koronasituasjonen

Koronasituasjonen er fremdeles over oss, og det svinger med hensyn til lokale bestemmelser. Vi ser utfordringene dette gir for lokale arrangører. Miljødirektoratet ber instruktørene rådføre seg med lokale helsemyndigheter der det er usikkerhet om jegerprøvekurs lar seg gjennomføre innenfor smittevernhensyn og bestemmelsene om gjennomføring av jegerprøven.