Kursoversikt

Her finner du oversikt over planlagte kurs og mulighet til å melde deg på.

Kursoversikten viser planlagte kurs fremover. «Kurs ID» som begynner på «OPP» er oppdateringskurs for allerede autoriserte instruktører. Tilbud om nyutdanning har «Kurs ID» bestående av kun seks siffer. Erfaringsmessig vil det komme forespørsler om utdanningstilbud flere steder. Oppsatt kursplan kan bli utvidet dersom det er behov eller interesse andre steder enn hva som er satt opp i tilbudet. Miljødirektoratet har fastsatt minste antall deltakere til fem og fastsatt maksimumspris for kurset. NaCL vil bidra aktivt i dialog med instruktørkandidater for å legge til rette for et kvalitativt godt utdanningstilbud til en lavest mulig pris for deg som instruktør.

Kostnader for opphold vil variere mellom de forskjellige kurstilbudene.
Du finner nyttige opplysninger om hvert enkelt kurs ved å trykke på «Kurs ID» eller stedsnavn for ønsket kurs.

Når du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for sammen å legge opp veien frem mot autorisasjon som instruktør. 

Kurs ID Sted Dato Påmeldingsfrist
201742 Hordaland 24.-26. november 2017 15. september 2017
OPP201743 Akershus 25. november 2017 25. september 2017
201801 Nordland 5.-7. januar 2018 5. november 2017
201802 Hedmark 12.-14. januar 2018 12. november 2017
201803 Møre og Romsdal 19.-21. januar 2018 19. november 2017
201804 Sør-Trøndelag 2.-4. februar 2018 15. desember 2017
201805 Buskerud 2.-4. februar 2018 2. desember 2017
201806 Akershus 9.-11. februar 2018 9. desember 2017
201807 Rogaland 2.-4. mars 2018 2. januar 2018
201808 Akershus 9.-11. mars 2018 9. januar 2018

Meld deg på her:

Påmelding