Kursoversikt

Her finner du oversikt over planlagte kurs og mulighet til å melde deg på.

 

Kursoversikten viser planlagte kurs fremover. Erfaringsmessig vil det komme forespørsler om utdanningstilbud flere steder. Oppsatt kursplan kan bli utvidet dersom det er behov eller interesse andre steder enn hva som er satt opp i tilbudet. Miljødirektoratet har fastsatt minste antall deltakere til fem og fastsatt maksimumspris for kurset. NaCL vil bidra aktivt i dialog med instruktørkandidater for å legge til rette for et kvalitativt godt utdanningstilbud til en lavest mulig pris for deg som instruktør.

Kostnader for opphold vil variere mellom de forskjellige kurstilbudene.
Du finner nyttige opplysninger om hvert enkelt kurs ved å trykke på «Kurs ID» eller stedsnavn for ønsket kurs.

Når du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for sammen å legge opp veien frem mot autorisasjon som instruktør. 

Kurs ID Sted Dato Påmeldingsfrist
201801 Nordland 20.-22. april 2018 5. november 2017
201804 Sør-Trøndelag 2.-4. februar 2018 15. desember 2017
201805 Buskerud 2.-4. februar 2018 2. desember 2017
201806 Akershus 9.-11. februar 2018 9. desember 2017
201807 Rogaland 2.-4. mars 2018 2. januar 2018
201808 Akershus 9.-11. mars 2018 9. januar 2018
201809 Troms 23.-25. november 2018 23. september 2018
201901 Vest-Agder 25.-27. januar 2019 25. november 2018
201902 Trøndelag 8.-10. februar 2019 8. desember 2018
201903 Vestfold 1.-3. mars 2019 1. januar 2019
201904 Oppland 8.-10. mars 2019 8. januar 2019
201905 Finnmark 22.-24. mars 2019 22. januar 2019
201906 Sogn og Fjordane 5.-7. april 2019 5. februar 2019
201907 Akershus 8.-10. november 2019 8. september 2019
201908 Nordland 22.-24. november 2019 22. september 2019

Meld deg på her:

Påmelding